ย้อนกลับ
ซิลเดนาฟิล กับ ไวอากร้า คืออะไร

ซิลเดนาฟิล กับ ไวอากร้า คืออะไร

381 view
16 ส.ค. 2565

วันนี้เราจะมาเรียนรู้ว่าในเรื่องของ ซิลเดนาฟิล ( Sildenafil ) และ ไวอากร้า ( Viagra ) จริงๆแล้วเหมือนกันหรือต่างกัน ทางทีมงาน viagra4thai ได้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาเหล่านี้ เพื่อศึกษาการเลือกใช้ยาที่ถูกต้องตามลักษณะ เพื่อให้ได้ประโยชน์มากที่สุด

ยาซิลเดนาฟิล (Sildenafil) ได้มีการสังเคราะห์และถูกพัฒนา ขึ้นที่ประเทศอังกฤษ และในทางการแพทย์ได้นำมาใช้โดยมีวัตถุประสงค์ที่ว่าใช้ในการรักษาโรคความดันโลหิตสูง และอาการเจ็บที่หน้าอกด้วยเหตุเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่เพียงพอ (กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด)

ต่อมาไม่นานได้มีผลการทดลองจากคลินิกพบว่า ซิลเดนาฟิล สามารถบำบัดอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศของเพศชาย( อวัยวะเพศไม่แข็งตัว ) เหล่าบริษัทผู้ผลิตยาเล็งเห็นและมุ่งที่จะทำการตลาดเจาะกลุ่มลูกค้าที่เกี่ยวกับเรื่องของอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ และเป็นไปอย่างคาดการณ์หลังในเวลาไม่นานยอดขายได้พุ่งขึ้นเป็นจำนวนมากกว่าหนึ่งพันเก้าร้อยล้านดอลล่าร์ภายในปี ค.ศ. 2008 (พ.ศ. 2551)

แต่ในบางประเทศในแถบเอเชีย มีการปลอมแปลงแอบผสมซิลเดนาฟิลผสมลงในกาแฟเพื่อวัตถุประสงค์จะทำการตลาดเพื่อบรรลุยอดขาย แต่คงไม่อาจหนีพ้นกฎหมายควบคุมและลงโทษในที่สุด

ในหลากหลายประเทศจะรู้จักซิลเดนาฟิล ในชื่อของ ไวอากร้า ( Viagra ) และบริษัทยาที่เป็นผู้ผลิตเดียวกันก็ได้ขึ้นทะเบียนยาซิลเดนาฟิลในขนาด 20 มิลลิกรัม/เม็ด เพื่อ รองรับวัตถุประสงค์การรักษาความดันโลหิตสูงของหลอดเลือดแดงภายในปอด

โดยใช้ชื่อยาทางการค้าว่า “Revatio” ประเทศไทยของเรายังมีการจำหน่ายยาซิลเดนาฟิลอีกหลายชื่อการค้าดังจะได้กล่าวในหัวข้อ ยาชื่อการค้าอื่นๆ

อย่างไรก็ตาม ด้านกฎหมายของประเทศไทยยานี้ถูกจัดอยู่ในหมวดยาควบคุมพิเศษ ต้องสั่งจ่ายโดยแพทย์ผู้รักษาเท่านั้น ไม่สามารถหาซื้อได้ง่ายตามร้านขายยาทั่วไป

ยาซิลเดนาฟิลมีสรรพคุณอะไรบ้าง ?

 • รักษาอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศของบุรุษ นกเขาไม่ขัน (อวัยวะเพศไม่แข็งตัว)
 • รักษาความดันโลหิตภายในหลอดเลือดแดงของปอดสูง

ขนาดของยาซิลเดนาฟิล รับประทานอย่างไรบ้าง ?

สำหรับการเพิ่มสมรรถภาพทางเพศของบุรุษ

ผู้ใหญ่รับประทาน 50 มิลลิกรัม ก่อนเริ่มทำกิจกรรม 30 นาที – 4 ชั่วโมง ขนาดรับประทานสูงสุดไม่เกิน 100 มิลลิกรัม

ผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า 65 ปี และมีค่าการทำงานของไต น้อยกว่า 30 มิลลิลิตร/นาที รับประทาน 25 มิลลิกรัมก่อนเริ่มทำกิจกรรม, และผู้ที่มีภาวะตับทำงานผิดปกติรับประทานขนาด 25 มิลลิกรัม

สำหรับรักษาความดันโลหิตของหลอดเลือดแดงภายในปอดสูง

ผู้ใหญ่ รับประทาน 20 มิลลิกรัม วันละ 3 ครั้ง

เด็ก ยังไม่ได้รับการยืนยัน หากน้ำมาใช้กันเด็ก และการจ่ายยานี้ควรอยู่ใน ความดูแลของแพทย์

ยาซิลเดนาฟิลมีผลข้างเคียงอย่างไร ?

ผลของเคียงของยายาซิลเดนาฟิลดังนี้

 • มีอาการปวดศีรษะ
 • อาหารไม่ย่อย
 • คัดจมูก
 • หน้าแดง
 • การมองเห็นภาพผิดปกติ

ผลข้างเคียงที่พบได้น้อยแต่อาจมีความรุนแรงมาก

 • มีภาวะความดันโลหิตต่ำ
 • กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
 • ความดันในลูกตาสูง
 • สูญเสียการได้ยิน

ข้อควรระวังในการใช้ยาซิลเดนาฟิล

 • ห้ามรับประทานยาซิลเดนาฟิลกับสารที่มีองค์ประกอบของไนตริกออกไซด์ (Nitric oxide ) เช่น ไนไตรท์ (Nitrite) และไนเตรท (Nitrate) ซึ่งมีอยู่ในยาอื่น เช่น ยาขยายหลอดเลือด (เช่น Nitroglycerin, Sodium nitroprusside และ Amyl nitrite) เป็นต้น
 • ห้ามใช้ยานี้กับผู้ชายที่มีปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจ
 • ห้ามใช้ยานี้กับผู้ป่วยที่มีการทำงานของตับผิดปกติระยะรุนแรง
 • ห้ามใช้ยานี้กับผู้ป่วยที่มีการทำงานของไตผิดปกติ
 • ห้ามใช้ยานี้กับผู้ป่วยที่เพิ่งเกิดอาการหลอดเลือดที่เลี้ยงหัวใจตีบตัน และยังอยู่ในช่วงการ ติดตามและเฝ้าระวังโรคจากแพทย์
 • ยาซิลเดนาฟิลยังไม่มีการระบุข้อบ่งใช้ในสตรีตั้งครรภ์ สตรีที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร รวมถึงเด็ก ด้วยข้อมูลความปลอดภัยของยาต่อผู้ป่วยกลุ่มนี้ยังไม่ทราบชัดเจน
 • ห้ามใช้ยาหมดอายุ

ดังนั้นในการใช้ยาต้องคิดก่อนเสมอว่า ไม่ว่าจะยาชนิดไหน ประเภทไหนก็ตาม ต้องศึกษาข้อมูลให้ชัดเจนหรือปรึกษาแพทย์ เนื่องจากในยามีทั้งโทษและคุณค่า ควรปฏิบัติตามข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ ทั้งนี้ ทางทีมงาน viagra4thai ได้รวบรวมไว้ในบทความข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยา รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ผลข้างเคียง viagra

บทความที่เกี่ยวข้อง