บทความ ไวอากร้า (Viagra) - ซิลเดนาฟิล( Sildenafil )กับ ไวอากร้า( Viagra )คืออะไรซิลเดนาฟิล( Sildenafil )กับ ไวอากร้า( Viagra )คืออะไร

Share : ไวอากร้า ไวอากร้า ไวอากร้า ไวอากร้า

ซิลเดนาฟิล( Sildenafil )กับ ไวอากร้า( Viagra )คืออะไรวันนี้เราจะมาเรียนรู้ว่าในเรื่องของ ซิลเดนาฟิล ( Sildenafil ) และ ไวอากร้า ( Viagra ) จริงๆแล้วเหมือนกันหรือต่างกัน ทางทีมงาน viagra4thai ได้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาเหล่านี้ เพื่อศึกษาการเลือกใช้ยาที่ถูกต้องตามลักษณะ เพื่อให้ได้ประโยชน์มากที่สุด

 

     ยาซิลเดนาฟิล (Sildenafil) ได้มีการสังเคราะห์และถูกพัฒนา ขึ้นที่ประเทศอังกฤษ และในทางการแพทย์ได้นำมาใช้โดยมีวัตถุประสงค์ที่ว่าใช้ในการรักษาโรคความดันโลหิตสูง และอาการเจ็บที่หน้าอกด้วยเหตุเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่เพียงพอ (กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด)

 

     ต่อมาไม่นานได้มีผลการทดลองจากคลินิกพบว่า ซิลเดนาฟิล สามารถบำบัดอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศของเพศชาย( อวัยวะเพศไม่แข็งตัว ) เหล่าบริษัทผู้ผลิตยาเล็งเห็นและมุ่งที่จะทำการตลาดเจาะกลุ่มลูกค้าที่เกี่ยวกับเรื่องของอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ และเป็นไปอย่างคาดการณ์หลังในเวลาไม่นานยอดขายได้พุ่งขึ้นเป็นจำนวนมากกว่าหนึ่งพันเก้าร้อยล้านดอลล่าร์ภายในปี ค.ศ. 2008 (พ.ศ. 2551) แต่ในบางประเทศในแถบเอเชีย มีการปลอมแปลงแอบผสมซิลเดนาฟิลผสมลงในกาแฟเพื่อวัตถุประสงค์จะทำการตลาดเพื่อบรรลุยอดขาย แต่คงไม่อาจหนีพ้นกฎหมายควบคุมและลงโทษในที่สุด

    

     ในหลากหลายประเทศจะรู้จักซิลเดนาฟิล ในชื่อของ ไวอากร้า ( Viagra ) และบริษัทยาที่เป็นผู้ผลิตเดียวกันก็ได้ขึ้นทะเบียนยาซิลเดนาฟิลในขนาด 20 มิลลิกรัม/เม็ด เพื่อ รองรับวัตถุประสงค์การรักษาความดันโลหิตสูงของหลอดเลือดแดงภายในปอด โดยใช้ชื่อยาทางการค้าว่า “Revatio” ประเทศไทยของเรายังมีการจำหน่ายยาซิลเดนาฟิลอีกหลายชื่อการค้าดังจะได้กล่าวในหัวข้อ ยาชื่อการค้าอื่นๆ

  

     อย่างไรก็ตาม ด้านกฎหมายของประเทศไทยยานี้ถูกจัดอยู่ในหมวดยาควบคุมพิเศษ ต้องสั่งจ่ายโดยแพทย์ผู้รักษาเท่านั้น ไม่สามารถหาซื้อได้ง่ายตามร้านขายยาทั่วไป

 

ยาซิลเดนาฟิลมีสรรพคุณอะไรบ้าง ?

-รักษาอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศของบุรุษ (อวัยวะเพศไม่แข็งตัว)

-รักษาความดันโลหิตภายในหลอดเลือดแดงของปอดสูง

 

ขนาดของยาซิลเดนาฟิล รับประทานอย่างไรบ้าง ?

 

     สำหรับการเพิ่มสมรรถภาพทางเพศของบุรุษ

  • ผู้ใหญ่รับประทาน 50 มิลลิกรัม ก่อนเริ่มทำกิจกรรม 30 นาที - 4 ชั่วโมง ขนาดรับประทานสูงสุดไม่เกิน 100 มิลลิกรัม
  • ผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า 65 ปี และมีค่าการทำงานของไต น้อยกว่า 30 มิลลิลิตร/นาที รับประทาน 25 มิลลิกรัมก่อนเริ่มทำกิจกรรม, และผู้ที่มีภาวะตับทำงานผิดปกติรับประทานขนาด 25 มิลลิกรัม

 

     สำหรับรักษาความดันโลหิตของหลอดเลือดแดงภายในปอดสูง

  • ผู้ใหญ่ รับประทาน 20 มิลลิกรัม วันละ 3 ครั้ง
  • เด็ก ยังไม่ได้รับการยืนยัน หากน้ำมาใช้กันเด็ก และการจ่ายยานี้ควรอยู่ใน ความดูแลของแพทย์

 

ยาซิลเดนาฟิลมีผลข้างเคียงอย่างไร ?

     ผลของเคียงของยายาซิลเดนาฟิลดังนี้

- มีอาการปวดศีรษะ

- อาหารไม่ย่อย

- คัดจมูก

- หน้าแดง

- การมองเห็นภาพผิดปกติ

     ผลข้างเคียงที่พบได้น้อยแต่อาจมีความรุนแรงมาก

- มีภาวะความดันโลหิตต่ำ

- กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

- ความดันในลูกตาสูง

- สูญเสียการได้ยิน

 

ข้อควรระวังในการใช้ยาซิลเดนาฟิล

 

- ห้ามรับประทานยาซิลเดนาฟิลกับสารที่มีองค์ประกอบของไนตริกออกไซด์ (Nitric oxide ) เช่น ไนไตรท์ (Nitrite) และไนเตรท (Nitrate) ซึ่งมีอยู่ในยาอื่น เช่น ยาขยายหลอดเลือด (เช่น Nitroglycerin, Sodium nitroprusside และ Amyl nitrite) เป็นต้น

- ห้ามใช้ยานี้กับผู้ชายที่มีปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจ

- ห้ามใช้ยานี้กับผู้ป่วยที่มีการทำงานของตับผิดปกติระยะรุนแรง

- ห้ามใช้ยานี้กับผู้ป่วยที่มีการทำงานของไตผิดปกติ

- ห้ามใช้ยานี้กับผู้ป่วยที่เพิ่งเกิดอาการหลอดเลือดที่เลี้ยงหัวใจตีบตัน และยังอยู่ในช่วงการ ติดตามและเฝ้าระวังโรคจากแพทย์

- ยาซิลเดนาฟิลยังไม่มีการระบุข้อบ่งใช้ในสตรีตั้งครรภ์ สตรีที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร รวมถึงเด็ก ด้วยข้อมูลความปลอดภัยของยาต่อผู้ป่วยกลุ่มนี้ยังไม่ทราบชัดเจน

- ห้ามใช้ยาหมดอายุ

 

     ดังนั้นในการใช้ยาต้องคิดก่อนเสมอว่า ไม่ว่าจะยาชนิดไหน ประเภทไหนก็ตาม ต้องศึกษาข้อมูลให้ชัดเจนหรือปรึกษาแพทย์ เนื่องจากในยามีทั้งโทษและคุณค่า ควรปฏิบัติตามข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ ทั้งนี้ ทางทีมงาน viagra4thai  ได้รวบรวมไว้ในบทความข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยา รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก haamor

Created : 19-06-2019


บทความ ไวอากร้า ( Viagra ) ที่น่าสนใจ

รวมข้อสงสัยใน ไวอากร้า Viagra

“ ไวอากร้า ” รู้ไว้ไม่เสียหาย (มือใหม่)